Z okazji Dnia Sołtysa,
Składamy serdeczne życzenia wszystkim Paniom i Panom Sołtysom oraz członkom Rad Sołeckich. Życzymy zdrowia, wytrwałości i szacunku mieszkańców. Dziękujemy za ogromne zaangażowanie w działalność na rzecz środowiska lokalnego i owocną współpracę.

Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski
wraz z Radą Miejską Pruszcz