Zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Pruszcz do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym „TURBO WIATRAK”.


Zasady:
- I kategoria: dzieci w wieku szkolnym klasy 1 – 3 wykonują pracę plastyczną przedstawiającą turbinę wiatrową/farmę wiatrową w krajobrazie;
- II kategoria: dzieci i młodzież w wieku szkolnym klasy 4 – 8 wykonują pracę techniczną tj. model turbiny wiatrowej;
- prace plastyczne  w formacie A3 lub A4, wykonane dowolną techniką np. kredka, pastele, farby plakatowe itp.;
- prace techniczne o maksymalnej wysokości nie przekraczającej 100 cm i szerokości do 50 cm, wykonane dowolnymi materiałami np. papier, plastik, drewno, tektura itp. samodzielnie lub w zespole rodzinnym;
- każdy uczestnik może dostarczyć 1 pracę;
- prace konkursowe należy dostarczyć do Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”, ul. Sportowa 10, 86-120 Pruszcz (budynek byłej Biblioteki Publicznej) w terminie do dnia 6 czerwca 2023 r;
- do pracy należy załączyć kartę zgłoszenia oraz oświadczenie opiekuna prawnego/rodzica;
- wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Gminy Pruszcz;
- uroczyste wręczenie nagród laureatom nastąpi na Dożynkach Gminnych 2023 r.

Regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępne na www.pruszcz.pl

Oświadczenie

Zgłoszenie

REGULAMIN