6 maja 2023 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Pruszczu obchodziła jubileusz 110-lecia jej powstania.

Jubileusz był okazją do wręczenia w imieniu mieszkańców gminy na ręce Prezesa OSP KSRG Bartosza Betlewskiego symbolicznego czeku o wartości 625 tys. zł. przez Burmistrza Dariusza Wądołowskiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Radeckiego
Jest to kwota, jaką Rada Miejska Pruszcz zabezpieczyła w budżecie gminnym na dofinasowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

W swoim płomiennym przemówieniu burmistrz Dariusz Wądołowski podkreślił rolę OSP Pruszcz w systemie ratowniczo - gaśniczym nie tylko gminnym ale i powiatowym. Zaznaczył też, że żyje się dużo spokojniej mając na terenie gminy strażaków ochotników, gotowych nieść pomoc drugiemu człowiekowi.
- Jako samorząd Miasta i Gminy Pruszcz robimy wszystko aby doposażać jednostki w pojazdy bojowe oraz sprzęt i odzież, tak ważne w każdej akcji. To wszystko po to aby Wasze rodziny witały Was radośnie po każdym wyjeździe. W 110 - lecie OSP Pruszcz cześć i chwała tym co służyli, cześć i chwała tym co służą – mówił burmistrz.

Na obchody Jubileuszu zostały zaproszone delegacje gminnych jednostek OSP z pocztami sztandarowymi, samorządowcy oraz lokalni przedsiębiorcy, wspierający OSP KSRG Pruszcz. Podczas spotkania druh Rafał Kempiński przedstawił zebranym rys historyczny jednostki.
Były też przemówienia, życzenia oraz prezenty. Goście i sponsorzy zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami z okazji 110-lecia OSP Pruszcz.

W trakcie apelu wielu druhów zostało uhonorowanych medalami.
Złoty Znak Związku otrzymał dh Grzegorz Pączek, Medal Honorowy IM. Bolesława Chomicza dh Roman Pempuś.
Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa nadano druhom: Joannie Tomaszewskiej, Zygfrydowi Drzycimskiemu, Henrykowi Jagła, Rafałowi Kempińskiemu, Grzegorzowi Kruczyńskiemu, Janowi Pacana.

Srebrne Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali druhowie: Józef Bartosiewicz, Adam Bugajski, Tomasz Bugajski, Andrzej Dembek i Wiktor Machelak.
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał dh Łukasz Domek.

Odznaczenie wręczali: Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Druh Janusz Gerke oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej druh Maciej Serafin. Asystował im Prezes OSP Pruszcz druh Bartosz Betlewski.
KP, AM

FOTORELACJA