Nasi ósmoklasiści w dniu dzisiejszym zaczynają egzamin, przystępując do testu z języka polskiego, a w kolejnych dniach z matematyki i języka angielskiego.

To pierwsze tak ważne wydarzenie w edukacyjnym życiu młodych ludzi, stanowiące podsumowanie kilkuletniej edukacji.  
Wiem, że nauczyciele nie szczędzili wysiłków, aby przygotować Was do niego jak najlepiej. Jesteście dobrze przygotowani, więc nie martwcie się. Niech uzyskane wyniki będą jak najlepsze i staną się fundamentem przyszłych sukcesów. Życzę, by w nadchodzących dniach nie zabrakło Wam wiary we własne siły i możliwości.
Powodzenia!

Dariusz Wądołowski
Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz