25 maja odbyła się LVI sesja Rady Miejskiej Pruszcz, na której radni udzielili wotum zaufania oraz absolutorium burmistrzowi Dariuszowi Wądołowskiemu.

Podczas spotkania burmistrz przedstawił „Raport o stanie Gminy za 2022 rok”, podsumowując tym samym kolejny rok działań na rzecz lokalnej społeczności. Włodarz  podkreślając istotę współpracy, podziękował za współpracę radnym, sołtysom oraz pracownikom urzędu oraz jednostek gminnych.

Po przedstawieniu przez skarbnika Marcina Żebrowskiego sprawozdań finansowych, podjęciu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy, radni podjęli jednogłośnie uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi za wykonanie budżetu 2022.

FOTORELACJA

Link do transmisji

Raport o stanie Gminy za 2022 rok - prezentacja