Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski wraz z Sołtysami zapraszają do udziału w zebraniach wiejskich.
Wrzesień to czas dzielenia funduszy sołeckich. Mieszkańcy zdecydują, jakie działania zostaną podjęte w ich najbliższym otoczeniu w 2024 roku.