W związku z pracami nad budżetem Powiatu świeckiego na 2024 rok, skierowałem do Zarządu Powiatu wniosek o ujęcie środków finansowych niezbędnych do realizacji  inwestycji i remontów dróg powiatowych na terenie naszej Gminy. Biorąc pod uwagę dobrą współpracę mam nadzieję, że nasze propozycje spotkają się z aprobatą.

Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski


1. Przebudowa drogi powiatowej Pruszcz-Zawada wraz z drogą do Niewieścina – (ok. 9,7 km,) w tym:
- budowa odcinka drogi gruntowej ok 2 km,
- poszerzenie istniejącego odcinka drogi do szerokości 5,5 na długości ok. 3,2 km,
- remont istniejącego odcinka (likwidacja miejsc utraty nośności) na długości ok. 2 km,
- remont istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 1272C (likwidacja miejsc utraty nośności) na długości ok. 2,5 km;
- budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi powiatowej na odcinku Pruszcz-Niewieścin o długości ok. 3,8 km
- budowa chodnika w pasie drogi powiatowej w obszarze zabudowy wsi Zawada tj. około 2,5km.
Przedmiotowe zadanie ujęte było do realizacji w programie przebudowy dróg powiatowych na rok 2023.

2.  Remont drogi powiatowej Luszkówko-Zbrachlin – długość odcinka ok. 1,2 km;
Przedmiotowe zadanie ujęte było do realizacji w programie przebudowy dróg powiatowych na rok 2023.

3.  Przebudowa drogi powiatowej Topolno-Trzeciewiec – długość ok. 4,5 km,
Zadanie ujęte było do realizacji w planie rzeczowym Powiatu Świeckiego na rok 2020.

4. Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Wałdowo-Zbrachlin na odcinku Serock-Łowin oraz na odcinku Pruszcz-Niewieścin  – łączna długość odcinka ok. 13,5 km.
Posiadamy dokumentację projektową na wykonanie odcinka drogi dla pieszych na długości 0,48km przy DP 1049C w Łowinku. W 2023r. złożyliśmy wniosek w ramach RFRD o dofinansowanie realizacji przedmiotowej inwestycji, jednak z uwagi na fakt, że nie jesteśmy zarządcą przedmiotowej drogi wniosek został odrzucony. Przedmiotowe zadanie ujęte było do realizacji w programie przebudowy dróg powiatowych na rok 2023.

5.  Remont drogi powiatowej Zbrachlin-Cieleszyn – długość odcinka ok. 2,7km.
Zadanie ujęte jest do realizacji w programie przebudowy dróg powiatowych na rok 2024.

6.  Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej polegająca na wykonaniu dalszego odcinka chodnika przy ul. Al. Mickiewicza w miejscowości Serock na długości ok. 0,22 km.