Informacja o aktualizacji deklaracji dotyczących źródeł ciepła.

Przypominamy o obowiązku aktualizacji złożonej deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) po każdorazowej wymianie źródła ciepła (np. po skorzystaniu z programów dotacyjnych „Czyste Powietrze” czy „Ciepłe Mieszkanie”) do 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła . W przypadku nowo powstałych budynków jest to również termin 14 dni.


Deklaracja jest obowiązkowa dla wszystkich właścicieli nieruchomości.


Zgłoszenie do CEEB dotyczy każdego sposobu zaopatrywania domów w ciepło i ciepłą wodę. Każdy właściciel domu ma obowiązek zgłosić, jakie źródła ciepła uległy zmianie.


W jaki sposób można złożyć deklarację lub dokonać zmiany?
•    w formie elektronicznej, czyli przez Internet:  https://ceeb.gov.pl/
•    w formie papierowej- wypełniony dokument można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Pruszczu lub wysłać listem na adres Urzędu tj. ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz.


Wzory deklaracji: https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-deklaracji


Obowiązek złożenia deklaracji do  CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Celem złożenia deklaracji jest pozyskanie rzetelnych i wiarygodnych informacji od mieszkańców na temat używanych źródeł ogrzewania swoich domów oraz stosowanego opału. Zebranie tych informacji w jedną bazę pozwoli podejmować skuteczne działania, mające na celu poprawę jakości powietrza.