Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów Gminy Pruszcz to najliczniejsza organizacja pozarządowa w regionie. W swoich szeregach skupia 264 osób (stan na 31 grudnia 2023 r.).

Na zebraniu sprawozdawczym, które odbyło się 12 lutego, w „Gościńcu przy Młynie”, w szeregi wstąpiło czterdziestu nowych członków.

Zebranie otworzył i zdał sprawozdanie za miniony rok prezes Piotr Chomicz. Poprowadził je Zbigniew Jagła. Ostatni rok to wiele spotkań, wycieczek i zabaw. Podobnie będzie w roku bieżącym.

W spotkaniu seniorów uczestniczył m. in. burmistrz Dariusz Wądołowski.
- Gratuluję Zarządowi absolutorium, a Seniorom wspaniałych inicjatyw - mówił burmistrz. - Często się widujemy, z czego bardzo się cieszę. Z myślą o seniorach planujemy dostosować cały były budynek GOKSiR-u na Dom Seniora, w którym będzie sala na 250 kinowych, miejsc siedzących. Będzie można nie tylko obejrzeć dobry film, ale również przedstawienie teatralne. Chcemy, abyście w naszej gminie czuli się bardzo dobrze. Do tego będziemy dążyć. Życzę wszystkiego dobrego - dodał.  
   
Zebranie zakończyło się wieczorkiem tanecznym.

K.Pardo

FOTORELACJA