22 lutego minęły dwa lata od historycznej, pierwszej Sesji Rady Miejskiej Pruszcz.

Z dniem 1 stycznia 2022 roku na mocy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, Pruszcz otrzymał prawa miejskie.

Dla uczczenia 2. rocznicy tego wydarzenia obyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej Pruszcz z udziałem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Michała Sztybla.

Podczas uroczystości, Dariusz Wądołowski nawiązał do wydarzeń sprzed dwóch lat, podkreślając znaczenie w rozwoju, dobrej współpracy radnych, sołtysów, stowarzyszeń i instytucji z mieszkańcami. Zwrócił też uwagę na dynamikę pozytywnych zmian, dzięki którym tworzymy atrakcyjne miejsce do życia, co mogą potwierdzać dane ostatniego spisu powszechnego, mówiące o 13 -sto procentowym przyroście mieszkańców Pruszcza w stosunku do roku 2002.
Burmistrz odniósł się też do przyszłości.

- W kolejnych latach kreowania przestrzeni miejskiej, wybudujemy przedszkole, żłobek, stadion, kinoteatr i park pokoleń. Nowe plany zagospodarowania przestrzennego otworzą kolejną furtkę dla inwestorów, przez co liczymy na dalszy rozwój usług czy handlu – mówił burmistrz. - Jesteśmy silną jednostką, którą tworzy 20 sołectw. Wiem, że wszystkim nam zależy na dobrej infrastrukturze drogowej, dlatego sukcesywnie realizujemy gminny plan budowy dróg, budujemy i remontujemy kolejne drogi. Inwestujemy również w świetlice czy darmową komunikację autobusową, którą wprowadziliśmy, jako jedni z pierwszych - dodał.

Zwracając się do zebranych, Wojewoda Michał Sztybel, nawiązał do starań  burmistrza Wądołowskiego o karetkę ratowniczą. Zapewnił, że złoży odpowiedni wniosek w tym zakresie, bowiem po dokonanej analizie, widzi tę potrzebą w naszej części powiatu. W swej wypowiedzi Wojewoda podkreślał, aby być przygotowanym do zagospodarowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Istotne będzie, aby Samorządy umiały je mądrze i szybko wydać, bowiem terminy na rozliczenie tych pieniędzy będą krótkie, dlatego liczy się doświadczenie.

Padły też słowa zapewnienia o wsparciu dla Gminy w zakresie uczciwego traktowania w dofinansowaniach ze środków rządowych.

Podczas Sesji, w imieniu poseł Iwony Kozłowskiej życzenia pomyślnego rozwoju dla Pruszcza przekazała p. Anna Tabuła.

Na pamiątkę drugiej rocznicy Miasta Pruszcz, został posadzony Platan klonisty.

AM

FOTORELACJA