Pierwsze spotkania w szkołach za nami!

- EBO daje młodzieży szansę na podjęcie inicjatywy, debatę oraz współdecyzyjność w zakresie przeznaczenia części publicznego budżetu. Szansę na określenie swoich potrzeb i problemów oraz przedstawienie konkretnych rozwiązań, które będą służyć całej szkolnej społeczności – mówi burmistrz Dariusz Wądołowski. - To kolejny etap wpierania naszych szkół w tworzeniu warunków do tego, by były organizacjami, w której młody człowiek kształtuje swoje obywatelskie postawy i ma możliwość doświadczenia prawdziwej demokracji.

Za nami pierwsze spotkania w szkołach, które miały na celu zwiększenie świadomości uczniów i uczennic w zakresie budżetu gminy i jego zarządzania.
Dzięki tej inicjatywie uczniowie wszystkich naszych szkół sami zdecydują na co wydać część budżetu gminy przeznaczonego na oświatę. Najpierw zgłaszają swoje pomysły, potem ich projekty są weryfikowane i poddawane pod głosowanie, w którym bierze udział cały samorząd uczniowski. Uczniowie i uczennice sami wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne i potrzebne. Projekty, które zdobędą największą liczbę głosów zostaną zrealizowane. Budżet EBO w 2024 roku to 20 tys. zł.

EBO realizujemy w ramach Programu rozwoju samorządności uczniowskiej w naszej Gminie.

FOTORELACJA