Drogie Panie!
Z okazji Dnia Kobiet przyjmijcie życzenia zdrowia, szczęścia i miłości.

Życzę Wam jasnej drogi w osiąganiu celów, sukcesów osobistych i zawodowych.
Odwagi i zapału w realizacji swoich pasji.
Dziękuję, że czynicie ten świat lepszym i piękniejszym!

Dariusz Wądołowski
Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz