Burmistrz Miasta Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski zaprasza na BEZPŁATNE BADANIA OSTEOPOROZY. 23 marca (sobota) w godzinach od 9:00 do 12:00 Hala Sportowo - Widowiskowa w Pruszczu.

Osteoporoza, to stan chorobowy, który charakteryzuje się  ubytkiem masy kostnej, osłabieniem struktury przestrzennej kości, a w konsekwencji zwiększoną łamliwością kości i podatnością na ich złamania.
Z myślą o mieszkańcach naszej Gminy, podjęliśmy działania zmierzające do polepszenia stanu zdrowia mieszkańców oraz promowania działań zapobiegających osteoporozie.
Pozyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy na terenie Gminy.
Celem głównym programu jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na I Białą Sobotę podczas której odbędą się bezpłatne:
• Badania w zakresie osteoporozy
• Konsultacje wyników badań z lekarzem
• Porady dietetyka i fizjoterapeuty


W czerwcu planujemy kolejne akcje nakierowane na promowanie zdrowia mieszkańców.