WAKACJE Z PROFILAKTYKĄ – POZYTYWNA PROFILAKTYKA.  Informacja o dofinansowaniu działań profilaktycznych z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży w roku 2024.

Dofinansowanie działań profilaktycznych o charakterze uniwersalnym w formie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji 2024.
Wsparcie finansowe do kwoty 5000,00zł.
Dofinansowanie skierowane dla stowarzyszeń, sołectw, grup nieformalnych, profilaktyków, terapeutów, instytucji itd.
Działanie w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
Opisy działań należy składać do 08-04-2024r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pruszczu - Punkt Podawczy.

Zasady i warunki dofinansowania oraz wniosek do pobrania