29 kwietnia odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej Pruszcz. Była to wyjątkowa sesja, bowiem ostatnia w kadencji 2018 -2024, poza tym „absolutoryjna”, czyli podsumowująca ostatni rok pracy, w efekcie czego Rada udzieliła Burmistrzowi Dariuszowi Wądołowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok.

Oznacza to akceptację radnych, co do  sposobu zarządzania gminnym budżetem, wiążącego się z dużą odpowiedzialnością jaką ponosi burmistrz.
Podstawą oceny jest tu sprawozdanie z wykonania budżetu, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego, opinia regionalnej izby obrachunkowej, informacja o stanie mienia, stanowisko komisji rewizyjnej.
Podczas Sesji Burmistrz przedstawił  „Raport o Stanie Gminy za 2023 rok”, który obejmuje całokształt działalności, w szczególności realizację działań inwestycyjnych, programów, strategii i uchwał.

RAPORT – link

Burmistrz Dariusz Wądołowski, podsumował również minioną kadencję i podziękował za współpracę wszystkim osobom zaangażowanym w pracę na rzecz realizacji wytyczonych celów.

- Ta najdłuższa kadencja w polskiej samorządności wymagała szczególnych predyspozycji aby sprawować władzę na rzecz lokalnej społeczności - mówił burmistrz -  Odnosząc się do sprawozdań przedstawionych przez Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji, należy zaznaczyć, że aby wprowadzić to wszystko w życie, trzeba było wcześniej włożyć bardzo dużo pracy,  wykonanej przez pracowników poszczególnych jednostek, za co bardzo dziękuję.
Ta kadencja będzie zapamiętana jako kadencja dynamicznego rozwoju naszej gminy, z której biorą dziś przykład inni. Zapamiętamy tę kadencję przede wszystkim przez to, że uzyskaliśmy prawa miejskie,  z czego bardzo się cieszę, bo to w przyszłość dla naszych dzieci będzie bardzo ważne i  będzie przynosić wymierne korzyści.
Zapamiętam też tę kadencję, ze względu na okres pandemii, która pokazała nam jak musimy żyć w pewnych warunkach kryzysowych. Dużo wysiłku włożyliśmy wszyscy, a szczególnie pracownicy aby móc zapewnić funkcjonowanie gminy. To nie było takie proste i oczywiste, byliśmy jedynym urzędem, który działał praktycznie cały czas. To właśnie w takich kryzysowych okolicznościach mieszkańcy nas najbardziej potrzebują.

Zapamiętamy też tą kadencję ze względu na wiele inwestycji.  Przede wszystkim wiatraki. Wiemy ile trwał proces budowy, ale praktycznie został zrealizowany w latach 2022-2023, a od roku 2024  z uśmiechem pobieramy podatki, i jest to ponad 4 miliony złotych rocznie.Budowa drogi ekspresowej S5, która wymagała również od nas współpracy, uzgodnień i zaangażowania.  Kolejna inwestycja, która ma być zrealizowana to przebudowa linii kolejowych 201 i 131, gdzie dokumentacja jest już praktycznie na ukończeniu, a czas włożony w uzgodnienia zaowocuje w kolejnych latach.

Inwestycje drogowe, hala sportowa, remiza, aula przy szkole, to są rzeczy, które widzimy i obok których nie da się przejść obojętnie. Te obiekty służą naszym mieszkańcom. Wszystkie inwestycje są bardzo ważne ale nic tak nie cieszy jak inwestowanie w człowieka, zwłaszcza młodego. Od początku podjęliśmy działania, które mają wychować, wykształcić i zbudować jego kompetencje do życia we współczesnym świecie. To zaczyna przynosić powoli efekty.
 
Też mi było ciężko, podejmować w tej kadencji niektóre decyzje, gdzie musiałem wybierać czy kłamać, czy bronić prawdy, czy wziąć milion złotych czy przeciwstawić się temu, i powiedzieć, że ślubowałem mieszkańcom nie tylko po to, aby powstawały drogi ale również po to, żeby ludzie znali prawdę, i żyli  uczciwie i tak tę kadencję zapamiętam. Dziękuję wszystkim, którzy mnie w tym wspierali, i tym, którzy dalej wierzą we mnie, wybierając mnie na kolejną kadencję.

Podczas Sesji wręczone zostały radnym pamiątkowe Podziękowania za pracę na rzecz rozwoju Gminy Pruszcz w minionej kadencji.

Padło też wiele ciepłych słów i podziękowań za współpracę ze strony dyrektorów i kierowników jednostek gminnych.
- To było dobre doświadczenie współpracy z ludźmi odważnymi w myśleniu o rozwoju gminy, zdeterminowanymi w osiąganiu rozwojowych celów, a także odpowiedzialnymi za efekty, za proces i za ludzi, którzy ten proces tworzą – mówiła Anna Szafrańska, wiceburmistrz i dyrektorka GCO. - To w jaki sposób Państwo tworzyliście warunki do współpracy, pozwalało nam, pracownikom merytorycznym, pracować dobrze i efektywnie, i to jest dla nas bardzo cenne doświadczenie, a przyszło nam podejmować trudne decyzje. Odnosząc się chociażby do oświaty, przeszliśmy razem reformę oświaty, której skutki odczuwamy jeszcze do tej pory. A na tej nowej drodze budowania wspólnoty samorządowej, bez względu na to jakie stanowiska, funkcje i zadania będziecie Państwo pełnić, wierzymy w to, że będziecie nadal tą wspólnotę tworzyć.

Dla siedmiu radnych była to ostatnia sesja, bowiem nie weszli do Rady Miejskiej na kolejną kadencję: Andrzej Grządka, Paweł Grzybek, Tomasz Jankowski, Kamil Marunowski, Renata Osojca,  Adama Wcisła.

Po trzynastu latach odchodzi też Przewodniczący Rady Piotr Radecki, który zawsze reprezentował wysoki poziom pracy i kultury.
- Po 13-stu latach kończę swoją przygodę z samorządem – mówił Przewodniczący Piotr Radecki -  Chciałbym serdecznie podziękować za wszelką pomoc w sprawowaniu tej niełatwej funkcji,  za to, że zawsze potrafiliśmy dojść do porozumienia, i że nasze sesje oraz komisje były na wysokim poziomie, że mogliśmy po prostu kształtować tak politykę, aby nasza gmina wyglądała, jak wygląda dzisiaj.

LINK do sesji

FOTORELACJA