Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, składam życzenia wszystkim pracownikom samorządowym. Przyjmijcie podziękowania za wspólną pracę na rzecz rozwoju naszej lokalnej społeczności.

Wszelkie  nasze działania, mają służyć dobru mieszkańców. Ważne jest aby w zgodzie i jedności, podejmować decyzje służące społeczności. Często są to trudne decyzje, bowiem oczekiwania mieszkańców są bardzo zróżnicowane, a środki finansowe ograniczone.

Jestem samorządowcem od 2010 roku i staram się jak najlepiej wypełniać tę misję i swoje obowiązki. Wiem, że potrzeba dużej odpowiedzialności i rozwagi aby zaspokoić społeczne potrzeby. Wierzę, że dzięki samorządności nasza Gmina nadal będzie się dynamicznie rozwijać.

Dariusz Wądołowski
Burmistrz Miasta i Gminy Pruszcz