Wójt Gminy Dariusz Wądołowski

Chciałbym Podziękować Paniom i Panom Radnym za przyjęcie mojego wniosku aby podwyżka opłaty za odpady weszła dopiero od 1 października 2020r. Koszty z tym związane do października w wysokości ok. 300 tys. zł pokryjemy z budżetu gminy. Myślę, że jest to bardzo odpowiedzialna postawa Radnych w stosunku do mieszkańców naszej gminy w dobie koronawirusa.

Okres od ostatniej sesji to czas intensywnej pracy Urzędu Gminy i jednostek podległych dostosowujących system pracy do ograniczeń i zaleceń w stanie epidemii.

Już 12 marca na spotkaniu z Zespołem Zarządzania Kryzysowego podzieliłem zadania w sprawach organizacyjno-funkcjonalnych dotyczących pracy urzędu i jednostek podległych. Powołałem zespół ds. monitorowania stanu epidemii na terenie gminy. Wyznaczyłem miejsce kwarantanny zbiorowej i świetlicy w Brzeźnie. W razie konieczności posiadamy również inne miejsca, które mogą być w szybkim tempie dostosowane do tego celu.

Wydałem zarządzenie o rozwiązaniu rezerwy na czas kryzysu i zleciłem dokonanie niezbędnych zakupów środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcyjnych dla pracowników Urzędu, jednostek OSP, głównie dla tych, które są w KSRG.

W ostatnim czasie odbyłem też kilkanaście wideokonferencji z wojewodą oraz ze służbami wojewody.Uczestniczyli w nich samorządowcy, przedstawiciele Policji, Wojska , Sanepidu i zaproszeni dyrektorzy szpitali.

Nadal nie działają dla mieszkańców takie placówki jak Biblioteka, GOKSiR, Ośrodek Rehabilitacji oraz Szkoły. Praca Urzędu odbywa się w miarę normalnie. Jako nieliczni w powiecie mamy otwartą kasę w urzędzie i w GOPS-ie. Przez co wypłaty świadczeń odbywają się z zapewnieniem środków bezpieczeństwa dla pracowników i petentów. Nie działa Wydział Komunikacji.

Praca Szkół jak Państwo wiecie jest zdalna. Z informacji jakie posiadam od Pani Dyrektor GCO oraz rodziców nauka prowadzona jest bez większych problemów. Uczniowie posiadają komputery czy to prywatne czy tez wypożyczone ze szkół. Myślę, że zgodnie z moim zaleceniem program został dostosowany do warunków  i jest realizowany bez dużego obciążania dzieci i rodziców. Jeżeli byłoby inaczej proszę o sygnały.  Po wejściu rządowego programu zakupu komputerów zakupiliśmy 20 laptopów dla szkół, a komputery ze szkół zostały wypożyczone dzieciom.

Chciałbym też poinformować, że wydałem Zarządzenie o powołaniu Zastępcy Wójta. Od 15.04.2020 moim zastępcą jest Pani Anna Szafrańska, która jak dotychczas będzie pełnić obowiązki dyrektora GCO.

Inwestycje na terenie Gminy realizowane są zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Zakończono prace i dokonano odbioru wymiany kotła CO do ogrzewania kompleksu budynków zaplecza i Hali Sportowej, Remizy OSP oraz Archiwum. Wartość robót wyniosła  302 tys. zł

Obecnie na Hali Sportowej trwają prace związane z układaniem wykładzin na podłogach, malowaniem i wykończeniem wnętrz.

27 marca zawarliśmy umowę na zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowej na  wykonanie nawierzchni dróg i miejsc parkingowych. Koszt realizacji wynosi 598.696,37 zł a planowany termin zakończenia prac to czerwiec.

6 kwietnia ogłosiliśmy wynik przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowej w zakresie oświetlenia zewnętrznego. Koszt realizacji zadania to 44 tys. zł. Podpisanie umowy planujemy w połowie kwietnia.

Cały czas realizowane są dostawy kruszywa na drogi gminne wraz z równaniem i wałowaniem. Prowadzone są rozmowy w sprawie uzgodnienia przebiegu sieci gazowej w Serocku. Uzgadniamy też przebudowę linii kolejowej nr 201 w Serocku a w szczególności w sprawie dróg dojazdowych pomiędzy wiaduktami na ul. Mostowej, Dworcowej oraz w sąsiedniej gminie do m. Lubania Lipiny.

Wyłoniliśmy wykonawcę dokumentacji projektowej na budowę dróg w Gołuszycach i Mirowicach.
Trwają prace przy przebudowie drogi Pruszcz-Brzeźno. Odnośnie ulicy Jesionowej, nadal nie mamy informacji czy Premier podpisał listę inwestycji samorządowych w ramach Funduszu Budowy Dróg Samorządowych.

Stan epidemii wymusił na nas konieczność dostosowania się do zaleceń bezpieczeństwa, w związku z tym 9 kwietnia odbyła się pierwsza zdalna Sesja Rady Gminy Pruszcz. Obrady przebiegły bez przeszkód dzięki czemu zachowaliśmy ciągłość funkcjonowania Gminy.
Mamy nadzieję, że niebawem wrócimy na salę obrad.

Wszystkim Mieszkańcom składam życzenia  zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych.

Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski