Tarcza antykryzysowa

Od 1 kwietnia obowiązuje  tarcza antykryzysowa, która ma za zadanie pomóc polskim firmom i ich pracownikom w przejściu przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa.   

                                                  
1.    Większe firmy także ze zwolnieniem z ZUS-u na 3 miesiące
 Dotychczas zwolnienie z ZUS-u dotyczyło samozatrudnionych oraz mikrofirmy zatrudniające do  9 pracowników. Po zmianach skorzystają także firmy, które zatrudniają od 10 do 49 osób. Państwo pokryje połowę składek na ZUS tym przedsiębiorstwom pod warunkiem, że w tym okresie utrzymają zatrudnienie.


2.    Dłuższe postojowe dla samozatrudnionych i pracowników na umowie cywilnoprawnej
Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, a także zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej będą otrzymywały przez 3 miesiące świadczenie w wysokości 2 tys. złotych. Pierwotnie wsparcie miało być udzielone na okres 1 miesiąca.

3.    Zasiłek dla rolników objętych kwarantanną
Rolnicy i pracujący z nimi domownicy mogą liczyć na zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, jeśli ze względu na obowiązkową kwarantannę lub pobyt w szpitalu w związku z koronawirusem nie mogą wykonywać swojej pracy.

4.    Rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na NGO
Organizacje pozarządowe, pożytku publicznego i zajmujące się wolontariatem będą mogły skorzystać ze wsparcia na rzecz ochrony miejsc pracy, jakie oferuje państwo.

5.    Zabezpieczenie środków finansowych służących powstrzymaniu COVID-19 przed egzekucją
Jeśli Ty lub Twoja firma przeznaczacie środki finansowe na walkę z koronawirusem, nie będą one podlegały egzekucji w ramach:
•    postępowania cywilnego,
•    czynności komorników sądowych,
•    administracyjnych organów egzekucyjnych.

6.    Nielimitowany internet w ramach dostępu do GOV.PL i usług medycznych online
Jeśli korzystasz z telefonu komórkowego, dostaniesz nielimitowany internet w ramach dostępu do „publicznych” stron internetowych. Dotyczy to m.in.:
•    stron w domenie gov.pl,
•    usług umożliwiających zdalną diagnostykę medyczną,
•    usług e-learningu umożliwiających zdalną pracę nauczycieli i uczniów.

7.    Wsparcie eUsług w służbie zdrowia
Placówki ochrony zdrowia otrzymają dostęp do szybkiego internetu, a także sprzęt, który umożliwi im prowadzenie zdalnej diagnostyki medycznej.
Seniorzy oraz osoby niepełnosprawne  będą mieli zapewnione urządzenia oraz usługi, dzięki którym będą mogli wykonywać codzienne aktywności – jak choćby korzystanie z usług ochrony zdrowia w sposób zdalny.

8.    Szybsza realizacja Funduszu Szerokopasmowego i Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Jeszcze w tym roku zostanie uruchomiony Fundusz Szerokopasmowy, dzięki któremu zapewniony zostanie  obywatelom dostęp do podstawowych e-usług społecznych. Pierwotnie program miał ruszyć dopiero w 2021 roku.
Przyspieszony będzie także rozwój Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej tak, aby wszyscy obywatele na równych zasadach mogli korzystać z dostępu do internetu.

9.    Szkoły ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem do pracy zdalnej
Nowe rozwiązania to także wsparcie w wyposażeniu szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne oraz oprogramowanie do prowadzenia zajęć zdalnych.

10.     Uproszczenie działania usług pocztowych
Usprawniono funkcjonowanie Poczty Polskiej:
•    przesyłka listowa będąca przesyłką rejestrowaną będzie mogła być doręczona do skrzynki pocztowej bez konieczności składania wniosku na poczcie;
•    przesyłki kurierskie będą mogły być dostarczane z pominięciem obowiązku uzyskania potwierdzenia odbioru.
Zmiany pozwolą z jednej strony  zapewnić ciągłość świadczenia usług pocztowych, a z drugiej – zwiększą bezpieczeństwo obywateli.

11.    Wydłużenie terminów administracyjnych – m.in. dla posiadaczy pojazdów
Wydłużono terminy na realizację obowiązków nałożonych na obywateli.
Jeżeli upłynął termin ważności:
•    prawa jazdy,
•    uprawnienia do kierowania pojazdami,
•    szkolenia okresowego,
•    badań lekarskich i psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy
– masz 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.


Jeżeli termin ważności pozwoleń czasowych i tablic rejestracyjnych upłynął w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – nie przejmuj się. Będziesz mieć 14 dni na dopełnienie formalności licząc od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
W stanie epidemii lub w okresie zagrożenia epidemicznego zawieszono przeprowadzanie badań lekarskich i psychologicznych, a także przedłużono ważność orzeczeń dla maszynistów i pracowników kolejowych. Wydłużono też okres obowiązywania certyfikatów audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego o okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Tarcza finansowa - ochrona miejsc pracy
Przedsiębiorco na stronie www.pfr.pl  lub telefonicznie pod numerem 800 800 120 dowiesz się  o Tarczy Finansowej.