Wójt Gminy Dariusz Wądołowski

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pruszcz,
W świetle ostatnich informacji o udostępnienie przez Samorządy list wyborczych Poczcie Polskiej, chciałbym zapewnić Państwa, że Wasze dane osobowe nie zostaną udostępnione przeze mnie żadnej instytucji, która działa niezgodnie z prawem, a tylko na zlecenie polityczne.

Rozumiem, że niektórzy chcą wygrać wybory za cenę zdrowia innych i w świetle dalszego łamania prawa. Jeżeli zostanie uchwalone prawo, które zobowiąże mnie do wykonania tych czy innych działań to je wykonam.

Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski