Dzieci w przedszkolu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Pruszcz, Rodzice. Przedszkola otwieramy od 6.05.2020r.
Mimo, że Pan Premier zaskoczył Samorządowców informacją o otwarciu przedszkoli po świętach majowych, to jednak wiedzieliśmy, iż ten moment w końcu nadejdzie.

Pani wicewójt oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli po konsultacjach z rodzicami przygotowali reżimy sanitarne i organizacyjne aby móc przyjąć dzieci, a tym samym dać możliwość rodzicom powrotu do pracy.

W pierwszej kolejności z opieki będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi w domu. W przypadku zgłoszenia większej ilości dzieci, niż określona przez dyrektorów jako bezpieczna, pierwszeństwo w przyjęciu będą miały dzieci, których rodzice są pracownikami ochrony zdrowia, służb mundurowych, handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem i przeciwdziałaniem COVID-19.

Przyjmowane będą tylko dzieci zdrowe. Nie będą przyjęte dzieci, jeśli w ich miejscu pobytu znajdują się osoby w kwarantannie lub izolacji. Zostaną utworzone nowe grupy przedszkolne, zgodnie z deklarowanym czasem pobytu dziecka w przedszkolu. Grupa przedszkolna nie będzie mogła liczyć więcej niż 12 osób, z tym, że na każde dziecko i nauczyciela musi przypadać minimum 4 m2 powierzchni. Każdą grupą będzie się opiekował przyporządkowany do niej opiekun – jeden lub maksymalnie dwoje nauczycieli. Rozkład dnia poszczególnych grup zostanie zorganizowany w sposób uniemożliwiający kontakt ze sobą poszczególnych grup dzieci. Każda grupa będzie funkcjonowała w jednej, wyznaczonej i stałej sali. Sale i zabawki będą systematycznie dezynfekowane.

Proszę rodziców, by konieczność objęcia ich dzieci opieką zgłaszali dyrektorom przynajmniej na trzy dni przed planowanym terminem, ponieważ zorganizowanie pracy kolejnego oddziału wymaga wdrożenia odpowiednich procedur sanitarnych.

Do dnia 24 maja 2020 r. została przedłużona możliwość pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego tym rodzicom, którzy podejmą decyzję o osobistym sprawowaniu opieki nad dzieckiem do lat 8.

Jestem przekonany że pracownicy przedszkoli dołożą wszelkich starań aby Państwa dzieci były bezpieczne i zadowolone z powrotu do przedszkoli.

Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski