Rolnictwo

W bieżącym roku w Polsce przeprowadzony będzie Powszechny Spis Rolny. Rozpocznie się 1 września i trwać będzie do końca listopada.
Spisem rolnym będą objęte gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne czy też jednostki organizacyjne. Udział w spisie jest obowiązkowy, dlatego też właściciel gospodarstwa jest zobowiązany do udzielenia dokładnych i prawdziwych odpowiedzi.

Powszechny Spis Rolny odbędzie się w tym samym terminie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Poprzednie spisy rolne w Polsce przeprowadzone były w latach 2002 i 2010.

Szczegółowe informacje na stronie https://rolny.spis.gov.pl/