wniosek o ulgę

Wójt Gminy Pruszcz wskazuje, iż podatnicy znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej w związku z COVID 19 mogą złożyć wniosek o przyznanie ulgi uznaniowej (na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa) w spłacie należności podatkowych w formie:

- Odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
- Rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
- Umorzenia zaległości podatkowej (tylko podatek po terminie płatności), odsetek za zwłokę.

 

Druki do pobrania poniżej:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis - przedsibiorca.pdf

Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawce - rolnictwo.pdf

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19-1.pdf

Instrukcja do formularza de minimis-przedsibiorca.pdf

Oświadczenie de minimis rolnictwo.pdf

Oświadczenie o stanie majątkowym os. prawne.pdf

Oświadczenie o stanie majątkowym os.fizyczne.pdf

Oświadczenie pomoc publiczna - przedsiębiorca.pdf

Wniosek o przyznanie ulgi uznaniowej.pdf

Szczegółowych informacji udziela Iwona Chylewska tel. 606 976 549.