Kościół w Pruszczu

Rozpoczęły się prace modernizacyjne elewacji budynku kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej w Pruszczu. W ramach remontu ma być naprawiona elewacja nawy głównej, zakrystii, wieży, cokołu budynku oraz komina. Ściany wykonane z cegły ceramicznej, nieotynkowane, nie będą podlegały żadnym modyfikacjom i naprawom.

Parafia zleciła prace przedsiębiorstwu z Gościeradza. Kontrakt z wykonawcą opiewa na 188,8 tys. zł, z czego 99,9 tys. zł to dotacja z Unii Europejskiej. Pozostałą kwotę, czyli 88,8 tys. zł, stanowi wkład własny parafii, który zostanie pokryty z kredytu z Banku Spółdzielczego w Pruszczu.

– Podczas tworzenia lokalnej polityki rozwoju dla LGD Powiatu Świeckiego nadarzyła się okazja, aby wpisać środki z RPO na odnowę m.in. kościołów – mówi Dariusz Wądołowski, wójt gminy Pruszcz.

KP  Czas Świecia