Punkt Konsultacyjny

Harmonogram konsultacji ze specjalistami w czerwcu 2020.


•    Dyżur terapeuty ds. uzależnień (Natalia Kwiatkowska).
     Problem uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia, DDA. 
     Wtorki w godzinach: 14:00 – 17:00.

•    Konsultacje z Psychiatrą (terapeuta środowiskowy) 
     17.06.2020 w godzinach: 15:00 – 16:30.

•    Dyżur psychologa (Justyna Skonieczna-Pryl).
     Pomoc dla dorosłych i dzieci, problemy uzależnień. 
     01.06.2020 w godzinach: 15:30 – 17:00.

UWAGA: Obowiązują zapisy telefoniczne pod numerem telefonu: 662019240 (Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ds. Przeciwdziałania Narkomanii - Karolina Weber)