Świetlice na wynajem

Od 6 czerwca przywrócone zostaje funkcjonowanie świetlic wiejskich i remiz strażackich. Zarządzeniem z 4 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Pruszcz wyraża zgodę na zawieranie umów najmu pomieszczeń na organizację imprez, spotkań i zebrań, o ile zostaną spełnione zasady bezpieczeństwa.Organizatorów zobowiązuje się do przestrzegania zasad i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

- Maksymalna ilość uczestników nie może być większa niż 150 osób.
- Zachowanie odległości co najmniej 2 m między sobą, zakrycie ust i nosa (nie dotyczy przyjęć okolicznościowych, ślubów itp.).
- Przestrzeganie zasad dezynfekcji.

Informacje o wynajmie (kontakt, stawki, zdjęcia)   TUTAJ

Ostatnie lata pracowaliśmy nad infrastrukturą świetlic wiejskich inwestując w remonty budynków oraz wyposażenie wnętrz.
Dzięki temu na terenie gminy mamy obecnie 15 obiektów, które spełniają warunki do organizacji imprez okolicznościowych.
Zachęcamy do korzystania z nich i życzymy udanych spotkań.