Wójt Gminy Dariusz Wądołowski

Praca przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.
W trosce o bezpieczeństwo dzieci i pracowników jednostek oświatowych oraz umożliwienie rodzicom funkcjonowania na rynku pracy, zwłaszcza w okresie, w którym zasiłki opiekuńcze przestaną być wypłacane skracamy do niezbędnego minimum okres przerwy wakacyjnej, w czasie której przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach będą zamknięte.

Naszym zamiarem jest, by dzieci mogły uczęszczać do swojego macierzystego oddziału bez potrzeby przemieszczania się między poszczególnymi oddziałami czy przedszkolami, niwelując w ten sposób ryzyko przeniesienia zakażenia. Przerwa w pracy wynikać będzie tylko z konieczności przeprowadzenia niezbędnych remontów oraz udzielenia pracownikom urlopów. Jeśli w trakcie tej przerwy rodzice będą potrzebowali opieki dla dzieci zorganizujemy ją w innych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach.
Pamiętajmy, że funkcjonujemy w czasie zaostrzonych procedur sanitarnych, które wymuszają specjalną organizację zajęć dlatego proszę rodziców o przekazanie dyrektorom w terminie do 22 czerwca informacji w jakie dni wakacyjnych  miesięcy  dzieci będą uczęszczały do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.

Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz WądołowskiWakacyjne dni, w które przedszkola będą otwarte:

Przedszkole Samorządowe w Pruszczu
29 - 30.06, 1 - 31.07, 17 - 31.08

Przedszkole Samorządowe „Niezapominajka” w Serocku
29 - 30.06, 1 – 3.07, 27 - 31.07, 1 - 31.08

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Pruszczu
3-14.08

Oddział przedszkolne w Szkole Podstawowej w Niewieścinie oraz Punkt Przedszkolny w Zbrachlinie
29 - 30.06, 1 - 31.07, 1 - 31.08

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowejw Łowinku
29 - 30.06, 1 - 3.07, 1 - 31.08