Formularz wniosku

Wójt Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski informuje o terminach składania wniosków o świadczenie dobry start 300+, zasiłek rodzinny, fundusz alimentacyjny oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2020/2021.
Wnioski wraz z załącznikami na okres zasiłkowy 2020/2021 będzie można pobierać od miesiąca lipca w Urzędzie Gminy Pruszcz, referat świadczeń rodzinnych, parter, pokój nr 5 oraz punkt podawczy.

Wnioski można składać osobiście oraz internetowo poprzez: emp@tia, epuap, zus pue, bankowość elektroniczną (osobiste konta bankowe) - zachęcamy do skorzystania z tej formy składania wniosków

NA ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+)

OD 01 LIPCA 2020 R. TYLKO WNIOSKI SKŁADANE ELEKTRONICZNIE
OD 01 SIERPNIA 2020 R. – WNIOSKI SKŁADANE OSOBIŚCIE

Ustalenie prawa do świadczenia „dobry start“ oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „dobry start“ złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia „dobry start“ oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

NA ZASIŁEK RODZINNY I SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

OD 01 LIPCA 2020 R. TYLKO WNIOSKI SKŁADANE ELEKTRONICZNIE
OD 01 SIERPNIA 2020 R. – WNIOSKI SKŁADANE OSOBIŚCIE

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie:
•    od 01.07 do 31.08 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada;
•    od 01.09 do 31.10 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia
•    od 01.11 do do 31.12 ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

NA FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

OD 01 LIPCA 2020 R. TYLKO WNIOSKI SKŁADANE ELEKTRONICZNIE
OD 01 SIERPNIA 2020 R. – WNIOSKI SKŁADANE OSOBIŚCIE

•    wnioski złożone od 01.07 do 31.08 - ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października;
•    wnioski złożone od 01.09 do 30.09 ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku;
•    wnioski złożone od 01.10 do 31.10 ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku
•    wnioski złożone od 01.11 do 30.11 ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku
•    wnioski złożone od 01.12 do 31.01 ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Decyzje na świadczenie wychowawcze 500+ zostały wydane do maja 2021. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021.

Szczegółowych informacji udziela Referat Świadczeń Rodzinnych Urzędu Gminy w Pruszczu, parter pok. nr 5 pod numerem telefonu 52 562 43 26 w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenia „dobry start (300+)” świadczeń wychowawczych (500+).

W sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego parter pokój nr 6 tel. 52 562 43 06.