Pikniki Rodzinne

Pikniki Rodzinne w Sołectwach 2020

27 czerwca
Piknik w Luszkówku o godz.15:00
Piknik w Łaszewie o godz.16:00

5 lipca
Piknik w Zbrachlinie o godz.16:00

17 lipca
Piknik w Bagniewie o godz.14:00