Przecięcie wstęgi

Na tę chwilę od lat czekali wszyscy mieszkańcy sołectwa Mirowice-Nieciszewo. Świetlica w Mirowicach po kapitalnym remoncie została oddana do użytku. Jej otwarcie odkładano dość długo w związku z pandemią koronawirusa. Koszt całej inwestycji wyniósł około 170 tys. złotych. W tym środki z funduszu wiejskiego w kwocie 45 tys. zł, które zostały wydane na remont i wyposażenie w latach 2016-2020.

Oficjalnego otwarcia poprzez przecięcie wstęgi dokonał wójt Dariusz Wądołowski i sołtys Maciej Jóźwik. Były przemówienia i podziękowania. Pamiątkowe ryngrafy trafiły do wójta Dariusza Wądołowskiego i Rady Gminy Pruszcz, dla Łukasza Pawlaka - inspektora ds. utrzymania nieruchomości gminnych oraz Banku Spółdzielczego w Pruszczu. Kwiaty dla KGW powędrowały na ręce przewodniczącej Iwony Paliwoda. Otrzymała je również dyr. GOKSiR-u Justyna Kucharko.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z racji uroczystości przygotowały poczęstunek. Jak przystało na tego typu okazję nie mogło zabraknąć wspaniałego tortu.

Każdy mógł się wpisać do kroniki KGW, a zdjęcia wykonane podczas uroczystości zapewne znajdą odpowiednie w niej miejsce. Jak zapewniła przewodnicząca KGW Iwona Paliwoda oraz sołtys Maciej Jóźwik świetlica będzie służyła wszystkim mieszkańcom sołectwa Mirowice- Nieciszewo. Zapewne odbywać się w niej będzie więcej różnych uroczystości, jak dotychczas.
RED

FOTORELACJA