Usuwanie odpadów

Wójt Gminy Pruszcz zachęca rolników do składania wniosków na usunięcie folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG-BAG.
Wnioski będą przyjmowane w terminie od 2 lipca 2020r. do 7 lipca 2020r. (do wtorku) - krótki termin uwarunkowany jest wykorzystaniem na dzień dzisiejszy krajowego limitu pomocy de minimis  w 97,55%.


Wnioski można pobrać ze strony internetowej bip.pruszcz.pl oraz w Urzędzie Gminy – biuro nr 2, punkt podawczy.

Złożenie wniosku umożliwi bezpłatną utylizację odpadów w 2020 roku, o dokładnym terminie realizacji będziemy Państwa informować telefonicznie.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - biuro nr 2, tel. 52  562 43 21.