Przekazanie maseczek

Do naszej gminy trafiło bezpłatnie 700 szt. maseczek ochronnych uszytych przez skazanych z Zakładu Karnego w Koronowie. Przedstawiciele koronowskiej jednostki wręczyli maseczki na ręce Wójta Dariusza Wądołowskiego.  Środki ochrony twarzy będą wykorzystane na bieżące potrzeby w instytucjach gminnych. Przekazanie maseczek nastąpiło w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga.

   Fot. Od lewej: Wójt Gminy Pruszcz Dariusz Wądołowski, mjr Piotr Klonowski z ZK Koronowo.