Program Moja Woda

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłasza od dnia 01.07.2020 roku nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Więcej informacji o Programie oraz regulamin naboru wniosków można znaleźć na stronie:

https://www.wfosigw.torun.pl/aktualnosc-616-ogloszenie_o_naborze_w_pp_moja_woda.html?fbclid=IwAR0oktrxXwuxmyfdxdosD-keLZBrii2c-3anSdhz8kzRRJIwCbV5bWPuDh0