Wójt Gminy Dariusz Wądołowski

Szanowni Państwo,
Dziękuję Wszystkim za mobilizację społeczną  podczas wyborów prezydenckich 12 lipca. Dzięki Waszej obywatelskiej postawie frekwencja w naszej gminie wyniosła 64,48 %. Obwód z najwyższą frekwencją (Pruszcz – 1) zostanie nagrodzony.

Co prawda nie będzie to wóz strażacki ale forma pieniężnego wsparcia celu inwestycyjnego omówionego na zebraniu sołeckim. Nie ukrywam, że liczyłem na frekwencję w granicach 70% ale na tle naszego powiatu czy województwa wypadliśmy bardzo dobrze.

Jak widać nie wszyscy mieszkańcy podzielają moje zdanie w kwestii oceny pracy obecnych rządzących. Zwłaszcza w obwodach 5 i 3.  Nie możemy opierać się tylko na przekazie płynącym z telewizji publicznej, który niestety jest nieprawdziwym obrazem rzeczywistości.
Wierzę, że bez względu na wynik wyborów, mieszkańcy naszej gminy będą tak jak dotąd budować zgodę i jedność dla dobra naszej Małej Ojczyzny.

Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski