Wizualizacja pracowni

Trwają prace przygotowujące szkoły do nowego roku szkolnego. Z nadzieją, że nauka będzie odbywała się już w murach szkół, przygotowujemy nowy rok szkolny. Wójt podpisał umowę na doposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni przyrodniczych w Szkole w Pruszczu i Łowinku oraz na utworzenie pracowni dla uczniów Szkoły w Niewieścinie. Pracownia będzie zorganizowana w budynku w Zbrachlinie, w którym uczą się uczniowie klas starszych. Wartość zadania to 57 216 zł.

Środki pozyskaliśmy w ramach realizacji projektu PRZYGODA A NAUKĄ dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.