Profil zaufany

Punkt potwierdzania profili zaufanych w Urzędzie Gminy w Pruszczu.
W Urzędzie Gminy w Pruszczu stworzono Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych - można w nim potwierdzić, przedłużyć ważność lub unieważnić profile zaufane ePUAP.

Profil zaufany to zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę będącą użytkownikiem konta na ePUAP, który został w wiarygodny sposób potwierdzony przez organ administracji publicznej pełniący funkcję „punktu potwierdzającego”.

Posiadacz profilu zaufanego uzyskuje dostęp do funkcji:

- „podpisu zaufanego” – podpisu elektronicznego umożliwiającego uwierzytelnienie dokumentów elektronicznych wnoszonych do organów administracji publicznej oraz potwierdzenie faktu otrzymania dokumentów elektronicznych doręczanych przez te organy,
- elektronicznej identyfikacji własnej osoby w systemach teleinformatycznych - np. - ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, PUE ZUS – Platforma Usług Elektronicznych ZUS, CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, obywatel.gov.pl – serwis informacyjny o usługach publicznych, biznes.gov.pl – serwis informacyjny dla przedsiębiorców, Krajowy Rejestr Karny – serwis Ministerstwa Sprawiedliwości, Emp@tia – serwis Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, podatki.gov.pl - Portal podatkowy, pacjent.gov.pl - Internetowe konto pacjenta.

W celu uzyskania profilu zaufanego należy:
- założyć konto na epuap.gov.pl albo na pz.gov.pl gdzie wraz z założonym kontem zostanie złożony wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego.
- udać się, z ważnym dowodem osobistym albo paszportem, do wybranego przez siebie „punktu potwierdzającego” celem potwierdzenia swojej tożsamości.
- kiedy użytkownik nie ma jeszcze potwierdzonego profilu zaufanego, powinien zalogować się na posiadane konto na ePUAP, a następnie wypełnić oraz wysłać „wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego.

Funkcję „punktu potwierdzającego” pełni w szczególności: konsul, naczelnik urzędu skarbowego, wojewoda, oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Potwierdzanie profili zaufanych, po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra Cyfryzacji na pełnienie funkcji „punktu potwierdzającego”, może być realizowane także przez inne podmioty publiczne, banki krajowe, operatorów pocztowych lub oddziały instytucji kredytowych. Pełna lista „punktów potwierdzających” udostępniona jest na stronie: https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList