Ścieżki współpracy

Wójt podpisał umowę na realizację projektu, którego realizacja pozwoli na wprowadzenie do naszych szkół metod nauczania szczególnie efektywnych w nauce porozumiewania się w języku angielskim.

Szkoły podstawowe w gminie Pruszcz realizują projekt WIEM ROZUMIEM UMIEM, którego celem jest jakościowa poprawa gminnej oświaty. Odbywają się zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania naukami ścisłymi oraz językami obcymi, poczyniono również inwestycje w sprzęt oraz infrastrukturę sieciowo – usługową. Nauczyciele przedmiotów ścisłych zostali objęci w projekcie dodatkowym wsparciem m.in. w postaci merytorycznych szkoleń, natomiast dla nauczycieli języka angielskiego aplikowaliśmy o rozszerzenie działań w projekcie o komponent międzynarodowy. Miło nam poinformować, że nasz wniosek konkursowy został zaakceptowany uzyskując w rankingu trzecią lokatę w Polsce. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” uzyskaliśmy pełne finansowanie projektu "Communication first" - the implementation of speaking based techniques w wysokości 99 955,35 złotych na realizację programu pod nazwą „Ścieżki współpracy”.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych metod i technik dzięki wsparciu metodycznemu uzyskanemu od partnera ponadnarodowego, którym jest I. Osnovna škola z miejscowości Varaždin w Chorwacji. Nasz partner dysponuje skutecznym rozwiązaniem – metodą nauczania języków obcych skupiającą się na modelowaniu i rozwijaniu sprawności mówienia, wdrożenie którego pozwoli na efektywniejsze nauczanie języków w szkołach w naszej gminie. W ramach realizacji projektu odbędą się wizyty studyjne, będziemy gościć chorwackich nauczycieli w naszych szkołach, co umożliwi również naszym uczniom komunikację w języku angielskim z osobami z innych krajów europejskich. Obserwowanie zajęć, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, w tym również z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych przyczyni się do zwiększania jakości oświaty w zakresie nauki języków obcych. Realizacja projektu grantowego umożliwi nauczycielom języka angielskiego zapoznanie się z nowymi metodami nauczania, które są efektywne szczególnie w kontekście nauki mówienia.