Wójt Gminy Dariusz Wądołowski

Drodzy Mieszkańcy, zdecydujmy wspólnie!

Podjęliśmy się bardzo trudnego wyzwania uzyskania praw miejskich dla Pruszcza. 

Nie oznacza to, że je otrzymamy. Proszę aby każdy podszedł do tego tematu merytorycznie ponieważ może to zaważyć na tempie rozwoju całej Gminy Pruszcz.  

W  dniach  od  1 września  do 15 października  zostaną  przeprowadzone KONSULTACJE  z  mieszkańcami   Gminy   Pruszcz  w   sprawie   nadania   praw   miejskich   miejscowości Pruszcz.

W tym okresie odbędą się zebrania wiejskie podczas których Powołana Komisja ds. konsultacji będzie zbierać głosy. Każdy mieszkaniec osobiście złoży podpis na  listach  konsultacyjnych i odda swój głos (niejawnie).

Jeśli  ktoś  z  Państwa  nie  będzie mógł uczestniczyć w zebraniu wiejskim, a zechce oddać swój głos, będzie mógł to uczynić  w  Urzędzie  Gminy  w  Pruszczu.

Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski