Stypendia

Gminne Centrum Oświaty od 1 września 2020 r. będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, której celem jest zmniejszenie różnic w dostępie do edukacji i umożliwienie pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej dziecka.

Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Gminy w zakładce Gmina/Oświata/Gminne Centrum Oświaty w Pruszczu/Pomoc materialna o charakterze socjalnym. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego wynosi 528 zł na osobę w rodzinie. Wnioski będą przyjmowane do 15 września 2020 r. Informacje w sprawie można uzyskać pod numerem tel. 52 562 43 12.

POBIERZ WNIOSEK