Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r.

 Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Dane zebrane w ramach spisu rolnego będą objęte tajemnicą statystyczną.

Oznacza to, iż będą one mogły być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych. Zabronione będzie udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych celów.

 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

  • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl
  • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 wew. 1

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi telefonicznie, w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym.

Dla rolników z terenu Gminy Pruszcz, którzy nie mają możliwości dokonania tzw. samospisu internetowego w domu, w Urzędzie Gminy w Pruszczu (pokój nr 7) zostało przygotowane stanowisko komputerowe, gdzie od 1 września 2020 r. będzie można dokonać samospisu.

O co zapytamy w spisie rolnym

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć Państwa gospodarstwa rolnego.

DZIAŁ I – użytkowanie gruntów

DZIAŁ II - powierzchnia zasiewów

DZIAŁ III - zwierzęta gospodarskie

DZIAŁ IV – nawożenie

DZIAŁ V - ochrona roślin

DZIAŁ VI - budynki gospodarskie

DZIAŁ VII – ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze

DZIAŁ VIII – działalność gospodarcza

DZIAŁ IX – struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego

DZIAŁ X - aktywność ekonomiczna

DZIAŁ XI - chów i hodowla ryb

Należy pamiętać, że w spisie będziemy podawać dane według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Zachęcamy do poświęcenia chwili czasu na przypomnienie sobie i przygotowanie niezbędnych informacji przed rozpoczęciem spisu.