Wójt Gminy Dariusz Wądołowski

Szanowni Państwo,
rozpoczynamy kolejny, pełen wyzwań rok szkolny. Poprzedni zaskoczył nas potrzebą wprowadzenia zdalnej pracy na dużą skalę.

Nie było łatwo. Duże koszty, również osobiste ponieśli wszyscy uczestnicy systemu edukacji - uczniowie, rodzice i nauczyciele. Tym bardziej cieszy mnie fakt, że w naszej lokalnej społeczności zostało zauważonych wiele pozytywnych przykładów funkcjonowania w tej nadzwyczajnej formule, oraz - że wielu nauczycieli, służąc swoim wsparciem i zdolnościami, zyskało uznanie rodziców i uczniów. Dziękuję nauczycielom i nauczycielkom za dotychczasową wytrwałość, rodzicom za cierpliwość oraz uczniom i uczennicom za pracowitość.

Po tym specyficznym sprawdzianie, jakim było zdalne nauczanie, wracamy do szkolnych i przedszkolnych sal pełni wiary, że w spokoju będziemy obserwowali rozwój naszych dzieci i cieszyli się ich sukcesami. Rozumiem obawy związane z powrotem do szkół, zarówno tych z Państwa, którzy bardzo chcą powrotu do zajęć stacjonarnych, jak i tych, którzy z przyczyn zdrowotnych woleliby, aby zajęcia nadal odbywały się zdalnie. Zapewniam, że w szkołach i przedszkolach zostały wdrożone odpowiednie procedury sanitarne, a te dzieci, które będą musiały pozostać w domu, nie zostaną bez pomocy nauczycieli. Informuję, że pomimo obostrzeń Gmina zabezpieczyła w szkołach i przedszkolach miejsca dla wszystkich uczniów i przedszkolaków

W tym roku oprócz tradycyjnych życzeń satysfakcji z wielu szkolnych osiągnięć, życzę rodzicom, dzieciom oraz wszystkim pracownikom oświaty jeszcze więcej zdrowia. Dbajmy o siebie nawzajem.

Dariusz Wądołowski
Wójt Gminy Pruszcz