Bezpłatne badanie mammograficzne

Bezpłatne badania mammograficzne, finansowane przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi.
– 10 września 2020 w godzinach od 9.00 do 16.00
- 11 września 2020 w godzinach od 8.00 do 14.00

Parking przy Urzędzie Gminy, ul. Główna 33

W badaniu mogą wziąć udział Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi, a także:

• nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy
• są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

Rejestracja pod numerem telefonu: 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz