Mieszkańcy Łaszewa

Zakończenie wakacji oraz czas Dożynek to dobra okazja aby wspólnie świętować w swoich lokalnych społecznościach. W minionym tygodniu w sołectwach Gołuszyce i Łaszewo, odbyły się festyny współfinansowane z funduszu sołeckiego.

Mieszkańcy spotkali się na terenie przy świetlicach wiejskich korzystając z odnowionych obiektów. Sołtysi wraz z Radą Sołecką przy współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich zapewnili poczęstunek, zabawy i gry dla dzieci oraz grillowanie dla dorosłych.

FOTORELACJA ŁASZEWO

FOTORELACJA GOŁUSZYCE