Konsultacje programu współpracy

Konsultacje Programu współpracy na 2021 rok.
Wójt Gminy zaprasza organizacje pozarządowe do  udziału w konsultacjach projektu programu współpracy Gminy Pruszcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.Ogłoszenie konsultacji - Zarządzenie Wójta Gminy Nr320/2020 z dnia 8 września 2020 r. PDF scan

Ogłoszenie konsultacji - Zarządzenie Wójta Gminy Nr320/2020 z dnia 8 września 2020 r. PDF

Projekt Programu Współpracy PDF

Konsultacje trwają od 8 września do 30 września 2020 r., a uwagi można kierować na formularzu  - Pobierz formularz word