Śmieci

Szanowni Mieszkańcy,
Informuję, iż od 1 października 2020r. wzrośnie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 17,50 zł na 22,50 zł.
W tym miejscu chciałbym przypomnieć, iż dzięki przychylności Rady Gminy wejście w życie podwyższonej stawki za odpady udało się przesunąć z maja na październik, natomiast koszty związane z podwyżką cen zostały pokryte z budżetu Gminy.

Podwyżka ceny spowodowana jest niestabilnym rynkiem odpadowym, głównie zwiększeniem cen na składowisku w Sulnówku, gdzie trafiają nasze odpady.
Bez zmian pozostaje wysokość zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku i wynosi ona 1,00 zł za miesiąc od osoby.
W związku ze zmianą stawki otrzymacie Państwo zawiadomienie z wyliczoną opłatą miesięczną w oparciu o wcześniej złożoną deklarację (zawiadomienie dostarczy sołtys, pracownik urzędu, bądź zostanie dostarczone drogą pocztową).
Ponadto informuję, że przy zmianie stawki opłaty za odpady komunalne nie ma konieczności składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, chyba że zaistniały okoliczności mające wpływ na wysokość tej opłaty np. zmiana ilości zamieszkujących osób, rozpoczęcie kompostowania lub rezygnacja z kompostowania.


Wójt Gminy Pruszcz
Dariusz Wądołowski