Czy jest Pan/Pani za wystąpieniem  z wnioskiem o nadanie  praw miejskich miejscowości Pruszcz?

Do 15 października Trwają konsultacje społeczne w sprawie przyznania praw miejskich dla Pruszcza. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wyrażenia swojej opinii. Temat jest istotny ponieważ wynik konsultacji zaważy na decyzji o złożeniu wniosku do Ministra.To jest jedyna okazja aby wyrazić swoje zdanie w tej sprawie.

Gdzie możesz zagłosować?

- w Urzędzie Gminy (w punkcie obsługi na parterze).

Jeżeli jesteś w pobliżu Urzędu, wejdź do budynku i zagłosuj! Możesz zrobić to przy okazji załatwiania codziennych spraw w Pruszczu.