Konsultacje społeczne

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRUSZCZ z dnia 24 września  2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Grabówko i Rudki w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Gminy Pruszcz poprzez odłączenie osady Trępel z sołectwa Rudki i włączenie do sołectwa Grabówko.

Na podstawie UCHWAŁY NR XXV/219/20 RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 24 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic sołectw oraz przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami ogłasza się,  co następuje:

§ 1. W terminie  od dnia 24 września 2020r. do dnia15 października 2020r. zostaną przeprowadzone konsultacje z  mieszkańcami sołectw Grabówko i Rudki   w sprawie granic jednostek pomocniczych Gminy Pruszcz poprzez odłączenie osady Trępel z sołectwa Rudki  i włączenie do sołectwa Grabówko .
§ 2. Konsultacje polegać będą na osobistym  oddaniu głosu na karcie konsultacyjne.
§ 3. Karty konsultacyjne dostępne będą na stronie internetowej gminy Pruszcz pod adresem www.pruszcz.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pruszcz, w punkcie podawczym Urzędu Gminy w Pruszczu, u sołtysa  sołectwa Grabówko i Rudki.
§ 4. W ramach konsultacji mieszkańcy wyrażą swoją opinię czy są   za zmianą granic jednostek pomocniczych Gminy Pruszcz   poprzez odłączenie osady Trępel z sołectwa Rudki i włączenie  do sołectwa Grabówko
§ 5. Uzupełniona karta konsultacyjna może zostać złożona:
    1) w punkcie podawczym Urzędu Gminy w Pruszczu;
    2) wysłana w formie elektronicznej podpisana podpisem elektronicznym na  skrzynkę ePUAP;
    3) do urny umieszczonej u sołtysa sołectwa, w którym zamieszkuje  mieszkaniec.
§ 6. Obwieszczenie podlega podaniu do  publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa Grabówko i Rudki.

Wójt Gminy
/-/ Dariusz Wądołowski

Pobierz kartę konsultacyjną PDF

OBWIESZCZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Grabówko i Rudki w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Gminy Pruszcz poprzez odłączenie osady Trępel z sołectwa Rudki i włączenie do sołectwa Grabówko PDF

OBWIESZCZENIE w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw Grabówko i Rudki w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych Gminy Pruszcz poprzez odłączenie osady Trępel z sołectwa Rudki i włączenie do sołectwa Grabówko PDF scan