Budynek GOKSiR

Wójt Gminy Pruszcz ogłosił do łącznej sprzedaży w trybie przetargu dwie działki, położone w Pruszczu przy ul. Krótkiej i Placu Poniatowskiego. 

1) Działkę nr 20/1 o pow. 0,1460 ha, kl. B,
Działka jest niezabudowana, nie posiada przyłączy infrastruktury technicznej, natomiast jest usytuowana przy drogach gminnych, w których znajdują się sieci: energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna i telefoniczna.

2) Działkę nr 20/2 o pow. 0,1836 ha, kl. Bi.
Zabudowa obecnie użytkowana jest jako Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji wraz z utwardzonymi ciągami komunikacyjnymi, miejscami parkingowymi oraz zagospodarowanym terenem zieleni. Budynek posiada niezbędną infrastrukturę techniczną tj. przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizację sanitarną i teletechniczną.
Możliwa jest tu działalność usługowo-magazynowo-gospodarcza lub o podobnej funkcji.

Cena wywoławcza obu działek wynosi: 1.069.900,00 zł netto
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 23% VAT

Wadium w wysokości 54.000 zł należy wpłacić w terminie do 02.12.2020 r. na konto Urzędu Gminy.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
W Urzędzie Gminy Pruszcz  do dnia 08.12.2020 r. do godz. 9:45.


CZYTAJ WIĘCEJ SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA (plik pdf)

CZYTAJ WIĘCEJ SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA (plik docx)Fot.: Budynek GOKSiR Pruszcz.