W Serocku odbyły się  Sztafetowe Biegi Przełajowe na szczeblu gminnym. Wzięli w nich udział uczniowie ze szkół w Niewieścinie, Łowinku, Pruszczu i Serocku.
Uczestnicy zmagań sportowych pobiegli na różnych dystansach. Dziewczęta na 800 metrów natomiast chłopcy na 1000 metrów.


Wyniki końcowe
Igrzyska Dzieci  rocznik 2008 i młodsze

Dziewczęta
I SP Niewieścin, II SP Łowinek, III SP Pruszcz, IV Serock
Chłopcy
I SP Niewieścin, II Pruszcz, III Serock, IV Łowinek


Igrzyska Młodzieży Szkolnej, rocznik 2006-2007

Dziewczęta
I SP Serock, II SP Pruszcz, III SP Niewieścin, IV SP Łowinek
Chłopcy
I SP Serock, II SP Łowinek, III SP Pruszcz, IV SP Niewieścin

Zwycięzcy trzech pierwszych miejsc zostali uhonorowani pucharami. Wręczenia dokonali nauczyciele wychowania fizycznego z poszczególnych szkół.   

Zespoły, które wygrały w poszczególnych kategoriach wiekowych zaprezentowały naszą gminę na zawodach powiatowych w Świeciu.

Sztafety z SP Niewieścin zdobyli wicemistrzostwo powiatu dziewcząt i czwarte miejsce chłopców.

RED

Na zdjęciu drużyna, reprezentująca Szkołę Podstawową w Niewieścinie