Wójt Gminy Pruszcz z okazji Dnia Edukacji Narodowej na ręce dyrektorów i przybyłych  na spotkanie w dniu 13 października nauczycieli złożył podziękowania i życzenia dla wszystkich pracowników szkół i przedszkoli oraz wręczył nagrodę Pani Hannie Kozakiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Łowinku i Pani Annie Piątkowskiej – Dyrektor Przedszkola w Pruszczu.

Wójt docenił wprowadzane przez Panie wraz z całą Radą Pedagogiczną  innowacyjne rozwiązania, które obejmują całą szkolną i przedszkolną społeczność. Ich efektem jest wzbogacenie oferty mającej wpływ na wszechstronny rozwój dzieci oraz aktywny udział rodziców w działalności placówek.
Na wniosek dyrektorów Wójt przyznał również nagrody za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze: Pani Katarzynie Dudzińskiej – nauczycielce ze Szkoły w Serocku, Pani Joannie Erwardt i Pani Wiesławie Podgórskiej – nauczycielkom ze Szkoły w Pruszczu, Pani Lucynie Dąbrowskiej – nauczycielce ze Szkoły w Niewieścinie oraz Pani Anecie Piotrowskiej – nauczycielce ze Szkoły w Łowinku.

W tym roku po raz pierwszy wyróżnienia otrzymali nauczyciele zgłoszeni przez rodziców. Cytując fragment jednego z maili , „Jak można chwalić to trzeba, bo nauczyciel na medal” - pamiątkowe medale otrzymały Panie Agnieszka Zielińska, Agnieszka Kendra, Barbara Olszówka Justyna Filipowska, Agnieszka Frenzel, Irena Wsołek, Patrycja Paczkowska, Elona Krzemińska-Łysek, Małgorzata Sławińska, Hanna Kozakiewicz, Krystyna Zbielska, Marzenna Kaszubowska, Małgorzata Różycka-Kempińska oraz Pan Tomasz Szankowski.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Drodzy Rodzice,
Jesteście szczególnymi oraz najważniejszymi pedagogami i wychowawcami biorącymi udział w szerokim procesie edukacji dzieci.  
Dziękuję, że tak licznie odpowiedzieliście na moją prośbę o podzielenie się swoimi opiniami na temat pracy nauczycieli,
którzy w trakcie kształcenia na odległość byli dla Was prawdziwym wsparciem.
Wszystkim nauczycielom dziękuję z całego serca i gratuluję tego szczególnego wyróżnienia płynącego wprost od rodziców i dzieci.


Dariusz Wądołowski
Wójt Gminy Pruszcz