Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Szkół i Przedszkoli

Dzień Edukacji Narodowej upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, której zadaniem było między innymi podniesienie rangi przedmiotów związanych z nauką oraz przeciwdziałanie systemowi  oświaty oderwanemu od rzeczywistych potrzeb edukacyjnych. Dzisiaj możemy stwierdzić, że pomimo upływu 247 lat - diagnoza postawiona przez ówczesnych reformatorów nie straciła na aktualności.
Doświadczenie pokazuje jednak, że najwięcej dobrego może uczynić człowiek – po prostu Nauczyciel, który swoją pełną zaangażowania postawą wprowadza młodych ludzi w świat wiedzy, uczy doceniać jego znaczenie, a dbając o relacje, pokazuje jak dobrze żyć z innymi i dla innych. Dzisiaj życzymy Państwu byście codziennie znajdowali w sobie siłę do pielęgnowania takiej właśnie postawy, do wprowadzania uczniów w świat dobra, piękna i prawdy. Towarzyszcie swoim uczniom na drodze wiedzy, która prowadzi do prawdy.
Nie byłoby dobrej Szkoły i  Przedszkola, gdyby nie zaangażowanie Dyrektorów. Pracujecie Państwo w szczególnym czasie, wymagającym ogromnej zdolności organizacyjnej i kompetencji interpersonalnych. Życzymy wytrwałości i pogody ducha w codziennym dążeniu do coraz lepszej jakości pracy placówki.
Estetyczne i przyjazne otoczenie, w którym bezpiecznie mogą przebywać nasze dzieci, to wynik codziennej, odpowiedzialnej pracy Pracowników administracji i obsługi. Dziękujemy i życzymy satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

            Piotr Radecki                                                                    Dariusz Wądołowski
    Przewodniczący Rady Gminy                                                       Wójt Gminy Pruszcz
Pruszcz, październik 2020
Nauczyciel ma wpływ na wieczność.
Nie jest bowiem w stanie określić,
gdzie kończy się jego oddziaływanie.
Henry Brooks Adams